Laten we ermee stoppen. Neem je niets voor. Goede voornemens per 1 januari mislukken vaak, omdat ze opgehangen zijn aan die datum en je niet echt van binnenuit gemotiveerd bent. Als je echt iets wilt heb je daar 1 januari niet voor nodig. Dat kan ook op 13 Mei, 7 Juni, enz.

Als je meer wilt bewegen, minder wilt snoepen of drinken, minder gestresst wilt zijn, of anderszins je leven wilt verbeteren, neem je dat dan niet voor.

Doe iets! Het eerste dat je dan het beste kunt doen is opschrijven wat jij wilt in leven, wonen en werken. Iets dat haalbaar is en binnen je eigen invloedssfeer ligt. Iets dat je nu kunt doen. Daarmee doe je tegelijk een tweede ding: Je pakt zelf de regie!

Jij bent je eigen levensregisseur! Schrijf dus ook op wat voor jou de zin en betekenis van je bestaan is. Waarom doe je wat je doet? Wat is jouw innerlijke drijfveer en motivatie? Misschien verandert dit je eerste lijstje. Je verlangens en doelstellingen worden scherper!

Weet je waarom je nu gaat doen wat jij wilt? Omdat je zelfrespect hebt. Omdat je in jezelf gelooft en weet dat jij de enige bent die verantwoordelijk is voor je beperkingen, herstel, kwaliteiten, uitdagingen, enz. Lever jouw unieke bijdrage aan het geheel! Doe het voor in 2019! Voor jezelf en de ander!

Read more

Ik ontving een kaartje van haar: “Graag wil ik je bedanken voor je mooie CD, die mij heel goed doet. Troostend en inspirerend.” Een paar maanden daarna is ze overleden. Haar man vertelde mij later, dat zij tot een week voor haar overlijden de CD beluisterd had. Onlangs speelde ik voor iemand die in diens laatste levensfase is. Met dezelfde reactie.

Muziek werkt helend en niets komt in dieper contact met de ziel. Ook als het brein beschadigd is. De ziel is nog intact.

Ik improviseer al van kind af aan klassiek op de piano. Het heeft mijzelf altijd geholpen en doet dat nog steeds, maar op mijn twintigste ontdekte ik dat anderen er ook baat bij hadden. Later, toen ik met mijn bureau Pyramide startte, bleek het ook voor kleine en grote groepen te werken, in en voor profit en non-profit organisaties. En begin dit jaar kwam een wens uit: Meer kunnen betekenen voor mensen in de Zorgsector, waaronder mensen met dementie. Een paar geslaagde optredens leidde tot een nieuw project. Ik hoop dat je het wilt steunen, zodat ik in 2019 meer optredens kan verzorgen, bv. in ziekenhuizen, revalidatiecentra, zorginstellingen, enz.

https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties

Read more

In wezen gaat het om wat ons van binnenuit met elkaar verbindt. De brandende kaars is het symbool van ons innerlijk licht. Of het nu een grote, kleine, dikke, dunne, lange, korte, vierkante of ronde kaars is, het vlammetje is hetzelfde. Het gaat niet om de uiterlijke verschijning, positie, rol of functie, maar om wie we Zijn. Dat verbindt ons ook met het Licht.

Dat is de betekenis van het “Ieder mens is van innerlijke adel en adeldom verplicht”. Waarbij ieder diens unieke bijdrage levert aan en diens medeverantwoordelijkheid heeft voor het Geheel.

Ont-dek en her-inner je dat, door te luisteren naar jezelf, de ander en het andere. Dan komen we op basis van vertrouwen en verbondenheid tot de vitale samenleving die wij met elkaar willen realiseren.

Ik wens iedereen een jaar toe waarin we floreren, door de regie stevig ter hand te nemen in leven, wonen en werken. Onthoud daarbij, dat het kleinste licht de machtigste duisternis verdrijft. Laten we er samen wat moois van maken!

Met hartelijke groet,

Bert-Jan.

IMG_1218

Read more

“We vertrouwen elkaar nog voor geen bliksem” zei de CEO tegen mij na een investering in teamontwikkeling. Ik ontmoette hem op een bijeenkomst en vertelde hem vervolgens hoe je naar mijn idee tot vertrouwen komt.

Iedere leider en manager wil dat de organisatie vitaal is. En iedereen begrijpt dat dit alleen lukt door verbondenheid: optimale samenwerking door optimale communicatie. En iedereen is het ook altijd met mij eens, dat je alleen tot verbondenheid komt door vertrouwen: in jezelf, in de ander en in de toekomst. Maar hoe kom je tot vertrouwen?

Toen ik in 1992 met Pyramide begon was dat mijn insteek: Een methodiek en instrumentarium ontwikkelen, waardoor men tot vertrouwen komt en daardoor tot verbondenheid en vitaliteit. En daardoor eerder en betere resultaten boekt.

En ik wist dat we alleen tot vertrouwen komen als we leren luisteren naar onszelf, de ander en het andere. Dat werd dus mijn corebusiness. Daardoor word ik nu niet alleen de vertrouwensexpert maar ook de luisterleraar genoemd.

Echt luisteren doen we zowel met onze linker- als onze rechterhersenhelft. Het gaat erom dat we e.e.a. ook ervaren. Daarom zet ik mijn pianospel in. Altijd weer een bijzondere belevenis, zo geeft men aan. Ik informeer je er graag over.

Read more

Het gaat nooit om de hoogte van het bedrag, maar altijd om de liefde waarmee iemand geeft. En die is voelbaar. Mensen die snappen waar het om gaat en wat de intentie is van dit project. Muziek ontspant niet alleen, maar verbindt en heelt en……… ontzorgt. En dat laatste is merkbaar aan de mantelzorgers, de vrijwilligers en de professionals die bij de optredens aanwezig zijn. Aan hun ontroering en door wat zij zien bij de bewoners.

Zo wees bij een van mijn optredens een begeleidster mij op een vrouw in een rolstoel. “Tijdens jouw pianospel bewoog ze haar linkervoet”. Voor ons iets dat heel normaal is, maar bij die mevrouw was dat heel bijzonder. En het werd opgemerkt! Net zoals de muziektherapeute die opmerkte dat een aantal mensen bij een improvisatie rechtop gingen zitten. Toen vertelde ik haar dat ik bij die improvisatie hen in hun kracht wilde zetten. Dat werkte dus! Het zijn maar een paar voorbeelden van de positieve effecten. Dankbaar werk!

Help jij mee?! Bij voorbaat dank!

https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties

Read more

 

Waarom? Wat? Hoe? Wanneer? Vul voor jezelf de varianten bij die vragen maar in. Levensvragen waarvan deels het antwoord buiten ons ligt, maar de kern ligt in ons Zelf. Het antwoord op onze diepste levensvragen vinden we niet in boeken of bij de ander. Hoe zinvol die ook kunnen zijn als hulpmiddel. Het antwoord ligt in ons zielsverlangen en onze intuïtie. Diep-in weten wij. Kennis en ervaring is belangrijk, maar die is relatief en betrekkelijk. De essentie is inzicht; ons begrip van de aard en het wezen van iets, onze visie op het leven en de bedoeling ervan. En ons moreel besef; onze waarden, normen en ethiek. Wat betekenen kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid voor ons en hoe gaan wij daarmee om? Wat is jouw inzicht en jouw moraal?

 

Bewust en onbewust bepalen de antwoorden op deze vragen op welke wijze wij de regie pakken en hoe wij handelen en ons gedragen, zowel in leven, wonen als werken. En daardoor bepalen we hoe wij ons onderscheiden, en onze unieke bijdrage leveren, als individu, team, organisatie, land en internationale gemeenschap. En hoe wij omgaan met deze wereld. Hoe laat jij jouw licht daarin schijnen? Wat is jouw rol in dit schouwtoneel?

Read more

Dat kan natuurlijk. Of een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst, waar nog lang op een positieve manier over nagepraat wordt. Of een Luistersessie, waardoor jullie in 2019 sneller en betere resultaten gaan boeken. Wil jij dat ook? Boek mij dan nu. Daar help je tevens een goed doel mee.

https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties

 

Read more

Ieder van ons kent in meer of mindere mate gevoelens en gedachten van boosheid, verdriet, teleurstelling en frustratie, of maakt zich zorgen.  En ieder van ons verlangt naar geluk, liefde, respect en waardering en wil op een of andere manier van betekenis zijn. En we leven allemaal in deze hectische en gecompliceerde wereld. Ieder met ons eigen verleden en met onze eigen en met anderen gedeelde verlangens en doelstellingen. Maar met een universeel verlangen: naar het Licht.

En dat manifesteert en uit zich met name in de maand december. De donkerste maand van het jaar. En dan zien we hoe een klein (kaars)licht de machtigste duisternis verdrijft. In de buitenwereld manifesteert zich ons innerlijke verlangen naar het innerlijk Licht.

En dat Licht dat is er, omdat we niet naar iets kunnen verlangen dat er niet is. Dus in ieder van ons is dat innerlijk Licht. We zien dat in de ogen en in de (glim)lach van de ander. Het ons weer herinneren van het innerlijk Licht in ieder schepsel is de zin en betekenis van ons bestaan.

Dat Licht manifesteert zich in de universele waarden kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid, die ieder van ons op unieke wijze inkleurt. Laten we daarover uitwisselen met elkaar.

Read more

Ik had het al eerder vernomen, maar vanmorgen kreeg ik nog eens de bevestiging van een ervaringsdeskundige. Hij denkt ook dat ook mensen met NAH baat hebben bij mijn klassieke piano-improvisaties. In feite is het een vorm van muziektherapie en die is ook in revalidatiecentra vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling. Voor mij een aanmoediging om mij ook op die doelgroep te richten.

Ik mocht een aantal optredens verzorgen voor mensen met dementie. Vanwege de positieve en bijzondere effecten van mijn pianospel besloot ik om meer optredens in verpleeghuizen en zorginstellingen te gaan verzorgen. Om de kosten van het huren en/of stemmen te besparen en niet meer afhankelijk te zijn van de aanwezigheid ervan ging ik op onderzoek uit naar een goed en draagbaar alternatief. En dat heb ik gevonden! Maar dat is wel een investering van 5500 euro. Toen kreeg ik de tip: “Start een crowdfunding-actie!”

Wil jij mij een handje helpen om meer optredens te kunnen verzorgen, ook voor mensen met NAH, ga dan s.v.p. naar https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties.

Kun jij mij in contact brengen met de juiste contactpersoon in revalidatiecentra of andere instelling? Delen van dit bericht in je netwerk stel ik zeer op prijs. Bij voorbaat dank.

Read more

Het is de afgelopen jaren bewezen dat het werkt. Voor jong en oud, voor gezonde en zieke mensen, voor leiders en managers en voor medewerkers in welke functie dan ook. Voor mantelzorgers, vrijwilligers, professionals, ondernemers, leveranciers, klanten, enz.

Men komt versneld van onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid en van verbondenheid naar vitaliteit. En daardoor, sneller en goedkoper, tot de gewenste en tot betere resultaten! Daar informeer ik je graag over.

Alleen is er een handicap: De aanwezigheid van een goed bespeelbaar instrument. En het huren daarvan kost veel geld. Dus zocht ik daarvoor een oplossing. En die heb ik gevonden. Een behoorlijke investering.

Maar dan kan ik wel overal, in diverse ruimtes, in verpleeghuizen, ziekenhuizen, zorginstellingen, hospices, enz. en in wat voor organisatie dan ook, optreden. Ik ben dankbaar voor de hulp die ik tot nu toe al gekregen heb, maar we zijn er nog niet. Help jij een handje mee?

https://www.doneerdoel.nl/actie/1110/optredens-voor-mensen-met-dementie-met-klassieke-pianoimprovisaties

Read more